Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplats.

 

menarini logo head
Swedish Danish English Norwegian

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
 
Introduktion
A. Menarini Diagnostics Srl, Italien Filial (Sverige) (nedan kallat "Menarini") värnar om användarens integritet och förbinder sig att respektera den efter bästa förmåga. När du besöker webbplatsen www.menarinidiagnostics.se eller använder de tjänster som finns på webbplatsen, kan Menarini behöva behandla dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver vilka uppgifter som samlas in och hur de används samt de åtaganden som erläggs Bolaget i det avseendet. Genom att godkänna policyn på Webbshopen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
 
Alla personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) – PuL.
 
Personuppgiftsansvarig
A. Menarini Diagnostics Srl, Italien Filial (Sverige), Medeon Science Park, PA Hanssons väg 41, hus D 214 32 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
 
Typ av uppgifter som behandlats
När du bara besöker Webbplatsen sker ingen insamling och behandling av personuppgifter, med undantag för "navigationsdata" och sk cookies, som beskrivs nedan. Du kan frivilligt lämna personuppgifter till Bolaget antingen när du interagerar med vissa funktioner på webbplatsen (t ex fyller i ett frågeformulär) eller när du handlar i webbshoppen på webbplatsen.
 
Navigationdata och Cookies
Behandling av dina uppgifter på webbplatsen är begränsad till den så kallade "navigationsdata", är att de uppgifter som överförs till webbplatsen som behövs för driften av datoriserade system som inrättats för att hantera webbplatsen samt protokollen Internet kommunikation. 
 
När du besöker Bolagets webbplats protokollförs vissa uppgifter med automatik. Dessa uppgifter är helt anonyma. Till exempel vilken webbläsare som används, operativsystem, Internetleverantör och domänen som förfrågan kommer ifrån samt datum och klockslag för åtkomst, vilka sökmotorer som använts, namnet på nedladdade filer samt din IP-adress.  Ovanstående navigationsdata bevaras endast under en begränsad tid i enlighet med gällande föreskrifter.
 
Ytterligare personrelaterad information registreras endast om du frivilligt ställer denna information till förfogande, t ex
i samband med en förfrågan eller registrering. De personuppgifter som du ställer till förfogande används av Bolaget för att besvara dina frågor, bearbeta din beställning samt för den tekniska administrationen av webbsidorna, beroende på vilket område som uppgifterna berör.
 
Webbplatsen använder "cookies". Genom att använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies som beskrivs i denna sekretesspolicy. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbshoppen. Webbplatsen använder så kallade "sessionscookies".
Sessionscookies är tillfälliga strängar av information som underlättar användningen av Webbplatsen. De cookies som används på webbplatsen innehåller inte information om användarna. Cookies sparas endast temporärt och raderas omedelbart efter det att du stänger din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. OBS om du väljer att inaktivera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas för vissa delar av Webbplatsen.
 
Då det kan finnas länkar till andra webbplatser som Bolaget ej har tillgång till eller styr över, frånsäger sig Bolaget uttryckligen allt ansvar för den eventuella uppgiftsinsamling som sker på dessa webbplatser. Du skall kontrollera sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser som du kan få tillgång från webbplatsen för att veta vilka villkor som gäller för behandlingen av dina personuppgifter. Det är underförstått att den nuvarande sekretesspolicyn gäller endast till webbplatsen enligt ovan.
 
Lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras och bearbetas av datoriserade system som hör till Bolaget och förvaltas antingen av Bolaget eller av leverantörer av tekniska tjänster (tredje part); för mer information se avsnitt "Data Access" nedan. 
 
Syfte och metoder för databehandling
Bolaget behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: kommunikation med dig som kund, hantering av dina förfrågningar om information, etc. Dina personuppgifter behandlas både i pappersform och i elektronisk form i enlighet med sekretesslagar. Data lagras endast under den tid som är absolut nödvändigt för att uppnå det specifika ändamål för vilket de samlades in.
 
Säkerhet och access
Bolaget åtar sig att skydda dina personuppgifter. För att uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser och förhindra förlust av data, olaglig användning av data eller obehörig åtkomst till nämnda data, har Bolaget flera avancerade säkerhetstekniker och rutiner för att skydda data från obehörig åtkomst. Personuppgifter lagras på servrar som är placerade i säkra utrymmen med begränsad tillgång. Dina personuppgifter kommer endast vara tillgängliga för den personal som ansvarar för databehandling inom Bolaget. Uppgifter kan lämnas ut till andra anställda i Bolaget samt av de andra företagen i Menarini Group för samma ändamål som anges ovan och/ eller för administrativa ändamål.
Dina personuppgifter kommer inte vidarebefordras till tredje part, oavsett om det är fysiska eller juridiska personer, och de kommer inte att spridas på annat sätt eller i annan form.
 
Tillhandahållande av personuppgifter
Kolumner som är markerade med en asterisk [*] i formulär på webbplatsen, avser uppgifter som är nödvändiga för att Bolaget ska kunna behandla din beställning eller kontakta dig för att följa upp dina förfrågningar. Att utelämna sådana uppgifter hindrar Bolaget från att tillhandahålla de tjänster du har begärt. De kolumner som inte är markerade med asterisk är valfritt att fylla i.
 
Din rätt till insyn
Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. (Postadress:  A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien Filial (Sverige), Medeon Science Park, P A Hanssons väg 41, hus D 214 32 Malmö)
 
Du har när som helst rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
 
 
 
Web Analytics