Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer om cookies" om du vill ha mer information
eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

 

menarini logo head
Support: 040-32 12 70 / info@menarinidiagnostics.se
OBS! Vi tar endast emot beställningar med leveransadress i Sverige. 
NOTE! We only accept orders with delivery address in Sweden.
svdaenno


StatSensor Creat Connectivity Meter

System för patientnära mätning av kreatinin- och eGFR i helblod.
Beskrivning

Ladda ner dokument
Produktblad (eng)   pdfSTAT_SENSOR_Eng.pdf1.86 MB

   
StatSensor logo    
  System för patientnära analyser  
 
Kortare behandlingstider
Snabbt mätresultat på 30 sekunder. Vid till exempel kemoterapi eller kontraströntgen slipper man labtest, vilket kan minska behandlingstiden med flera timmar.

Kreatinin- och eGFRmätning
Stort mätområde 27-1050 μmol/L
Inbyggd algoritm för eGFR, för en snabb bedömning av njurfunktionen.


POCT1-A-standard
Mjukvaran NovaNet (POCT1-A) ger vårdpersonalen ett snabbt system, med god kvalitetskontroll, patientanpassade inställningar och förbättrad administration.

Lägre kostnad
StatSensor Creat kan användas av all hälso- och sjukvårdspersonal efter en kort genomgång av mätsystemets funktioner. Därmed avlastas lab-avdelningar och labpersonal, med kostnadsbesparingar som följd.
 
Kreatinin tillsammans med eGFR ger en bättre bedömning av njurfunktionen

Mätning av koncentrationen av kreatinin i helblod har begränsningar för att bedöma njurfunktion. Medan kreatinin är den bästa enskilda markören för njurfunktion, så påverkas den av ålder, kön, ras, och kroppssammansättning. Till exempel kan en äldre person förlora hälften av sin njurfunktion innan nivån kreatinin stiger över den övre gränsen för normalvärdet. Omvänt kan eGFR sjunka med approximativt 50% av normal nivå innan kreatininkoncentrationen stiger över den övre normal-gränsen.

Kreatinin med eGFR är en mer korrekt och känslig bedömning av njurfunktion än enbart kreatinin. eGFR tar hänsyn till kreatininkoncentrationen och andra variabler som ålder, kön, ras och kroppsstorlek.

StatSensor beräknar glomerulärfiltration (eGFR) med funktionerna MDRD och kreatininclearance (CrCl) av Cockcroft-Gault.
   
StatSensor produktspecifikation   Dockningsstation      
Test: Kreatinin   Extra tillbehör för placering på ett bord  eller montering på väggen.Tre lampor visar anslutningsstatus, överföra/ta emot data och laddningsstatus. Dockningsstationen har ett extra batterifack för uppladdning och lagring av ett extra batteri.
Testtid: 30 sek
Blodvolym: 1.2 μL
Metodologi: Elektrokemisk
Prov Helblod: Arteriellt, Venöst eller kapillärt
Mätområde Kreatinin: 27-1050 μmol/L   Övriga egenskaper
Vikt: 360 g   Pekskärm i färg • Inbyggd streckkodsläsare • QC kontrollösningar • Värdebaserad eller godkänd/underkänd QC • Åtgärd vid QC som uppmaning eller QC lockout • Onormala och kritisk intervall flaggas med färgmarkeringar • Fördefinierade eller kommentarer som fritext • Aktivt godkännade av utförd mätning • Validering av patient-ID eller annan identitet • stöder operatörslösenord • Stöder ICD-9 diagnoskoder • Hantering av remiterande läkares identitet • Stöder kalibrering av mätvärde mot extern referensmätare • Anpassad konfiguration för olika medicinska enheter • Anslutningsbar till LIS/HIS genom POCT1-A • Tillval väska
Storlek: 153 mm x 82,5 mm x 46 mm
Datalagring
Patienttest: 1 000 test
QC-Test: 200 test
Användare: 4 000 användare
Anslutningsmöjligheter
Output: RJ-45 Ethernetport
Protokoll: TCP/IP Ethernet 10 Mbit
Standard: POCTI -A
Installationsprogram: NovaNet Instrument 
Manager Software
Batteri
Typ: 3,7V Li Polymer
Egenskaper: uppladdningsbart/utbytbart
Livslängd: 8 timmar användning (ungefär    
40 test med streckkodscanning) / 12-24
timmars standby
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Web Analytics