Orientgene Antigentest, OBS! Ej för privatpersoner

Antigentest:
Coronavirus Antigen – ett snabbtest på 15-minuter

 

Antigentest används för att identifiera pågående Covid-19-infektioner. Det antigentest som vi distribuerar från Orient Gene ger testresultat inom 15 minuter och underlättar behandlingsbeslut snabbt och effektivt. Under hela denna pandemi har PCR-test varit den vanligaste screeningmetoden för pågående infektioner. A. Menarinis antigentest uppfyller samma syfte som PCR-test men kräver inte labbkapacitet eller specialutrustning och har under tiden en mycket kortare svarstid, vilket gör testet mer användarvänligt och är därmed fördelaktigt i många aspekter.

 

Bra att veta:

Orientgene Antigentest är en in vitro immuno kromatografisk analys för kvalitativ detektion av nukleokapsidproteinantigen från SARS-CoV-2 i nasofaryngeal (NP) prover direkt eller efter att provet har tillsatts transportmedier från individer som misstänks vara smittade av COVID-19.

Orientgene Antigentest är avsett att hjälpa till för att få en snabb diagnos av SARS-CoV-2-infektioner.

– Testet är CE-märkt och är enbart avsett för vårdpersonal.

– Produktens insert visar en hög noggranhet (98,5%) och att specificiteten är 99,06 % *

– Antigentestet tas genom ett näs/svalgprov (NP), testmedia från patienter med tecken och symtom på luftvägsinfektion som misstänks för COVID-19.

– Enkelt att använda och sparar tid.

– Alla nödvändiga reagenser ingår och ingen annan utrustning behövs (förutom en klocka).

Obs: Orientgene Antigentest upptäcker men skiljer inte mellan SARS-CoV och SARS-CoV-2.
* Not. Inget antigentest är felfritt. Även om t ex studier och valideringar visar 100% noggrannhet, kan felaktiga resultat uppstå.

 

 

Orientgene Antigentest

Endast 150 kr/test

Förpackning på 20 st (3000 kr för 20 test)
OBS! Testet är utvecklat för professionellt bruk och det måste utföras av utbildad vårdpersonal.Vi säljer enbart produkten till vårdenheter inom kommun, region/landsting eller privata vårdenheter (inkl tandläkare).  
Beställning av OrientGene Antigentest gör du som jobbar inom vården via vår kundtjänst: info@menarinidiagnostics.se
Ladda ner OrientGene Antigentest insert