Orientgene Antigentest

Antigentest:
Coronavirus Antigen – ett snabbtest på 15-minuter

 

Antigentest används för att identifiera pågående Covid-19-infektioner. Det antigentest som vi distribuerar från Orient Gene ger testresultat inom 15 minuter och underlättar behandlingsbeslut snabbt och effektivt. Under hela denna pandemi har PCR-test varit den vanligaste screeningmetoden för pågående infektioner. A. Menarinis antigentest uppfyller samma syfte som PCR-test men kräver inte labbkapacitet eller specialutrustning och har under tiden en mycket kortare svarstid, vilket gör testet mer användarvänligt och är därmed fördelaktigt i många aspekter.

 

Bra att veta:

Orientgene Antigentest är en in vitro immuno kromatografisk analys för kvalitativ detektion av nukleokapsidproteinantigen från SARS-CoV-2 i nasofaryngeal (NP) prover direkt eller efter att provet har tillsatts transportmedier från individer som misstänks vara smittade av COVID-19.

Orientgene Antigentest är avsett att hjälpa till för att få en snabb diagnos av SARS-CoV-2-infektioner.

– Testet är CE-märkt och är enbart avsett för vårdpersonal.

– Produktens insert visar en hög noggranhet (98,5%) och att specificiteten är 99,06 % *

– Antigentestet tas genom ett näs/svalgprov (NP), testmedia från patienter med tecken och symtom på luftvägsinfektion som misstänks för COVID-19.

– Enkelt att använda och sparar tid.

– Alla nödvändiga reagenser ingår och ingen annan utrustning behövs (förutom en klocka).

Obs: Orientgene Antigentest upptäcker men skiljer inte mellan SARS-CoV och SARS-CoV-2.
* Not. Inget antigentest är felfritt. Även om t ex studier och valideringar visar 100% noggrannhet, kan felaktiga resultat uppstå.

 

 

Orientgene Antigentest

Endast 150 kr/test

Förpackning på 20 st (3000 kr för 20 test)
OBS! Endast vårdpersonal kan beställa OrientGene Antigentest
Beställning av OrientGene Antigentest gör du som jobbar inom vården via vår kundtjänst: info@menarinidiagnostics.se
Ladda ner OrientGene Antigentest insert