Healgen Antikroppstest för Covid-19 – Bäst i test*

BÄST I TEST!* – Healgen Antikroppstest för Covid-19

I en jämförelse av 17 olika snabbtester utförda av den norska kvalitetsorganisationen Noklus (Norges motsvarighet till Sveriges Equalis), där Healgens antikroppstest har högst kvalitet (se denna länk, id-nummer 2) med följande siffror för IgG-antikroppen:

 

• Specificitet (sannolikheten att få ett negativt testsvar om det är det rätta svaret): 100%
– Detta innebär att det är väldigt låg risk för ett falskt positivt svar

 

• Sensitivitet (sannolikheten att få ett positivt svar om det är det rätta svaret): 98%
– Detta innebär att det är låg risk för ett falskt negativt svar

 

Vidare är testet CE-märkt för användning i Europa och Healgens test är även EUA-godkänt av amerikanska FDA* (se denna länk), USA:s motsvarighet till Läkemedelsverket.

Prestandan hos detta antikroppstest har undersökts i flera studier runt om i världen och visar genomgående väldigt starka resultat – Vi skickar gärna fler studier på anmodan.

 

Som kund kan du vara trygg med att produkten är enkel att använda och har en hög kvalitet – som nu är visat i Noklus* test.

 

Not: Inga antikroppstester är helt felfria, så det kan vara så att även om studier och valideringar visar 100% träffsäkerhet, kan det uppstå felaktiga resultat vid testning på en större population.
* Tollånäs et al.Evaluation of 17 rapid tests for detection of antibodies against SARS-CoV-2. Norwegian Organization for Quality Improvement of Laboratory Examinations. https://www.noklus.no/media/4k3hjwdh/report_2_covid19_rapidtests_noklus_2020.pdf

Produktkod (25 testkit):
51674 Healgen COVID-19 lgG/lgM antikroppstest-kassett
Endast 150 kr/test
3750 kr för 25 test (1 förpackning)
OBS! Testet är utvecklat för professionellt bruk och det måste utföras av utbildad vårdpersonal.Vi säljer enbart produkten till vårdenheter inom kommun, region/landsting eller privata vårdenheter (inkl tandläkare).  
Beställning av Healgen COVID-19 antikroppstest görs via vår kundtjänst.

Läs mer om vårt Healgen Covid-19 lgG/lgM antikroppstest på A.Menarinidiagnotics.se