Vår webbplats använder cookies för att göra navigeringen så funktionell som möjligt, och för att föra statistik om användningen. Klicka på "Läs mer om cookies" om du vill ha mer information
eller neka ditt samtycke till alla eller några av våra cookies. Genom att klicka på "jag förstår" kan du fortsätta att surfa på denna webbplats och accepterar våra cookies.

 

menarini logo head
svdaenno

GlucoLog Personal - PC software

Ladda ner GlucoLog PersonalLadda ner mjukvara ver. 1.25 WindowsLadda ner mjukvara ver. 1.25 Mac OS
Systemkrav
Operativsystem  Windows 2000/XP/Vista/ 7 / 8 / Mac OS
Hårdvara  PC utrustad med Pentium 4 processor eller högre rekommenderas
RAM-minne  minst 512 MB
Hårddisk  250 MB
Upplösning  minst 1024 x 768; önskvärt: 1280 x 1024
Uppdatering av programvaran GlucoLog. OBS! Användas endast efter
grundinstallation av GlucoLog.
Ladda ner uppdatering för ver. 1.25 Windows

Ladda ner uppdatering för ver. 1.25 Mac OS
Systemkrav
Operativsystem
Windows 2000/XP/Vista/ 7 / 8 /Mac OS
Hårdvara   PC utrustad med Pentium 4 processor eller högre rekommenderas
RAM-minne  
minst 512 MB
Hårddisk  
250 MB
Upplösning  
minst: 1024 x 768; önskvärt 1280 x 1024
Ladda ner komplett manual för GlucoLog som PDF.
Välj språk:
glucoLog
1. Ladda/spara ner programmet till PCns skrivbord. När laddningen är klar, skapas en ikon "GlucoLog" på skrivbordet.2. Installation av programmet sker genom att du dubbelklickar på "GlucoLog" ikonen. Följ instruktionerna och när installationen är klar, skapas en andra ikon med "GlucoLog" på skrivbordet.

3. Start av programmet sker genom dubbelklick på den nya ikonen. Vänligen notera att första gången som programmet körs kan det ta tid att starta pga att det tar in ytterligare data för att färdigställa installationen.

4. Börja med att fylla i sektionen för personnamn och vilken mätare som ska anslutas.

5. Anslut glukosmätaren och ladda in de lagrade mätvärdena. När mätaren är ansluten för första gången eller utskrift av rapport sker intitialt, kan GlucoLog komma att begära en bekräftelse.
Svenska
Svensk
Norsk
Norsk
English
English
Deutsch
Deutsch
Français
French
Italiano
Italian
Dutch
Dutch
Español
Español
Portugués
Portogués
Deutsch (Österreich)
(Österreich)
Français (Belgium)
(Belgium)
EΛΛHNIKA
EΛΛHNIKA
Hravatski
Hravatski
Sklovensko
Slovensko
Web Analytics