Allmänna villkor för användning och/eller besökande av denna webbplats

Begränsning av ansvar

Nedan finner du de allmänna villkoren för användning och/eller besökande av denna officiella webbplats tillhörande A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige).

Om du vill fortsätta besöka och ta del av den information som denna webbplats erbjuder så har du uttryckligen godkänt och beaktat följande:

 1. Denna webbplats tillhör A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige). Ingen del av webbplatsen, varumärke eller innehåll, logotyper eller grafik får kopieras, vidarebefordras eller användas utan uttryckligt tillstånd av
  A. Menarini Diagnostics 
  s.r.l, Italien filial (Sverige). Det är tillåtet att spara bara en (1) kopia på hårddisk och/eller skriva ut densamma. Alla ansökningar om tillstånd att använda eller reproducera information, varumärken logotyper och bilder som finns på denna webbplats, www.menarinidiagnostics.se och shop.menarinidiagnostics.se, måste skriftligen ansökas om till A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige).
 2. Allt Innehåll på denna webbplats är endast för information. A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige) rekommenderar sina besökare att ta kontakt direkt med sjukvården gällande rådgivning, diagnostik, behandling etc.
 3. Att Internet är en global samhällstjänst, per definition. Diagnostikbranschen regleras av lagar som begränsar den mängd av information som kan publiceras rörande produkter vars egenskaper är geografiskt begränsade. Dessutom kan status gällande produkter inom diagnostik skilja sig beroende på världsdel. Det gäller även de texter som godkänts på förpackningarna, dvs de kan variera beroende på de olika villkoren i de tillstånd som beviljats för marknadsföring i de olika länderna.
 4. Att du genom länkarna på denna webbplats får tillgång till andra webbplatser som är utanför spannet av den kontinuerliga kontroll som genomförs av A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige). Därför kan
  A. Menarini Diagnostics 
  s.r.l, Italien filial (Sverige) ingalunda hållas ansvarig för antingen innehållet på sådana webbplatser, dess länkar eller för eventuella förändringar och/eller uppdateringar som görs av innehållet. Länkarna är till besökarnas bekvämlighet och de ingår inte i denna webbplats. Det innebär inte under några omständigheter att A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige) har samma åsikt som eller sponsrar dessa webbplatser.
  Uppgifterna i de länkade webbplatserna och de åsikter som där uttrycks avspeglar inte nödvändigtvis A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige) eller har godkänts av densamma.
 5. Namn på A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige)s produkter som nämns på webbplatsen och även åtföljas av den registrerade varumärkessymbolen och/eller organisationsnummer, är registrerade varumärken som tillhör A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige) eller Menarinigruppen. Användningen av sådana registrerade varumärken är uttryckligen förbjudet.
 6. Frågor och andra meddelanden som rör personliga hälsoproblem eller särskild diagnostik som omfattas av läkemedelsrecept får inte vidarebefordras till A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige) genom denna webbplats.
 7. Besök på denna webbplats registreras för statistiska ändamål, för att säkerställa kontinuitet i tjänsten samt för att göra fortlöpande förbättringar av webbplatsen.
 8. Tillgång till lösenordsskyddade områden, är i enlighet med lagen endast tillåten för vårdpersonal (läkare, apotekare, sjuksköterskor etc) som genom registrering av uppgifter får tillgång till ett lösenord.
 9. Majoriteten av denna webbplats kan besökas utan att besökaren måste identifiera/ registrera sig. För specifika ändamål kan besökaren behöva ge sitt samtycke och sina personuppgifter.
 10. A. Menarini Diagnostics s.r.l, Italien filial (Sverige) förbehåller sig rätten att när som helst ändra/byta ut/ uppdatera och/eller ta bort information och uppgifter som ingår i denna webbplats.